Na temelju članka 23. stavka 2. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 1/15, od 9. veljače 2015.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čačinci donosi Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Za područje Općine Čačinci na izborima za članove Vijeća mjesnih odbora koji će se održati 15. ožujka 2015. godine određuju se slijedeća biračka mjesta:

I.Za područje mjesnog odbora ČAČINCI određuje se

Biračko mjesto broj 1. u ČAČINCIMA: Osnovna škola A.G.Matoša, Čačinci, Trg    kardinala Franje Kuharića 3 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Čačincima: cijelo naselje Čačinci.

II.Za područje mjesnog odbora BUKVIK određuje se

Biračko mjesto broj 2. u BUKVIKU: Privatni objekt, vl. Petar Jurlina, Bukvik, Omera Šilovića 40 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bukviku: cijelo naselje Bukvik.

III.Za područje mjesnog odbora BREZOVLJANI VOJLOVIČKI  određuje se

Biračko mjesto broj 3. u BREZOVLJANIMA VOJLOVIČKIM: Mjesni dom, Brezovljani Vojlovički, Brezovljani Vojlovički bb koje obuhvaća birače s prebivalištem u Brezovljanima Vojlovičkim: naselja Brezovljani Vojlovički i Rajino polje.

IV.Za područje mjesnog odbora HUMLJANI određuje se

Biračko mjesto broj 4. u HUMLJANIMA: Područna škola Humljani, Humljani bb koje obuhvaća birače s prebivalištem u Humljanima: naselja Humljani, Vojlovica i Krajna.

V. Za područje mjesnog odbora PAUŠINCI određuje se

Biračko mjesto broj 5. u PAUŠINCIMA: Društveni dom, Paušinci, Josipa Jurenca bb koje obuhvaća birače s prebivalištem u Paušincima: cijelo naselje Paušinci.

VI.Za područje mjesnog odbora SLATINSKI DRENOVAC određuje se

Biračko mjesto broj 6. u SLATINSKOM DRENOVCU: Lovački dom, Slatinski  Drenovac, Ulica 10. travnja 1 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Slatinskom Drenovcu: naselja Slatinski Drenovac, Pušina, Krasković i Prekoračani.

Obrazac OMS-5 Preuzimanje