2_sjednica_ov

Pod predsjedanjem predsjednika Tomislava Tomića održana je druga sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci koja je započela aktualnim satom, nakon kojega je obrađeno još 12 točaka dnevnog reda.Između ostaloga, vijećnici su usvojili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za prvih šest mjeseci 2013. godine. Otvorena je i ponuda za prodaju neizgrađenih građevinskih parcela unutar Industrijske zone „Lipovac“ – za koju je iskazan interes za izgradnju bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase, a predviđena investicija je oko 4,5 milijuna eura. Ujedno vezano uz prethodnu točku donesena je i odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta unutar Industrijske zone „Boćine“ za koje također ima interesa za izgradnju energana iz obnovljivih izvora.

Jednoglasno su usvojene dopune odluka o prodaji, zakupu i zakupu do pet godina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države na području općine Čačinci te će se time stvoriti uvjeti za dobivanje suglasnosti na provedene natječaje od strane Ministarstva poljoprivrede.
Usvojeni su i prijedlozi za članove Povjerenstva za utvrđivanje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta – Alen Jurenac i Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci – Mirko Mališ.

Također su jednoglasno donesene Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna općine i Pravilnik o dodjeli športskih stipendija učenicima i studentima.
Sjednici su uz načelnika Mirka Mališa nazočili i zamjenik načelnika Alen Jurenac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Čačinci Marija Vreš.