Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuje Nacrta prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području općine Čačinci, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 23. ožujka 2018. godine.
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina.cacinci@vt.t-com.hr,

Nacrt odluke može se pogledati ovdje:

Icon
Nacrt - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca