Info o projektu: Sport 4 All – Čačinci UP.02.1.1.08.0067

INFORMACIJE O PROJEKTU:

Naziv projekta: “Sport 4 All – Čačinci”

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Nogometni klub “Mladost” Čačinci

Partner: Općina Čačinci

Ukupna vrijednost projekta: 995.468,38 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 846.148,12 kuna

Trajanje projekta: 18 mjeseci (29.3.2019. – 29.9.2020.)

O PROJEKTU:

Svrha projekta:
Besplatni športski sadržaji omogućit će djeci i mladima, a posebno onima u nepovoljnom položaju, stjecanje i jačanje komunikacijskih vještina, timskog rada, organiziranja i upravljanja vremenom, rješavanja sukoba, povećanje koncentracije i pažnje, poboljšanje samopouzdanja, podizanje motivacije, svladavanje stresa te samokontrole, a sve s ciljem oblikovanja zdravog pojedinca koji pridonosi razvoju lokalne zajednice.

Aktivnosti projekta:
NK Mladost će u suradnji s Općinom Čačinci pokrenuti školu nogometa za četiri dobna uzrasta do 8 godina, do 10 godina, do 12 godina i do 14 godina), u kojoj će se svladavati osnove nogometa, trenažnog procesa i stvarati sportske navike; za najmlađe pripadnike ciljanih skupina organizirat će vrtićku nogometnu igraonicu, dok će onima najstarijima omogućiti vođeno vježbanje u teretani na otvorenom; dodatna promocija projekta i sporta, uz redovita natjecanja u spomenutim aktivnostima, bit će i organizirano obilježavanje svjetskog dana sporta, dva puta za vrijeme trajanja projekta.

Rezultati projekta:
Po završetku projekta stanovnici općine Čačinci, prvenstveno pripadnici ciljanih skupina, imat će poboljšanu i svima dostupnu športsku infrastrukturu, ojačane stručnjake za provedbu športskih i rekreativnih aktivnosti, bit će svjesni važnosti i koristi rekreativnog bavljenja športom za zdrav život, koncepta fair-playa i športskog ponašanja kao preduvjeta kvalitetnijeg življenja u lokalnoj zajednici gdje će sva djeca i mladi imati jednake prilike za korištenje društvenih resursa, bez obzira na materijalni status.

Cilj projekta:
Sam cilj projekta temelji se na nediskriminaciji djece i mladih po osnovama nepovoljnog položaja i njihovom aktivnom uključivanju u društveni život lokalne zajednice kroz športske aktivnosti. Sve projektne aktivnosti pridonose tom cilju, a istovremeno poštuju sve aspekte
jednakih prilika koji će biti uvažavani prilikom odabira korisnika projekta.

Ciljane skupine:
Djeca i mladi u riziku od socijalne isključenosti.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Nogometnog kluba “Mladost” Čačinci.

Škola nogometa