U Čačincima je 2009. godine pokrenut projekt besplatnog pristupa internetu kako bi Općina svojim mještanima osigurala dostupnost informacijsko komunikacijskih tehnologija. U centar Čačinaca je postavljena pristupna točka (Hot spot) radi omogućavanja širokopojasnog pristupa stanovnicima. Trošak postavljanja i rada Hot spota u cijelosti je snosila Općina Čačinci.

Besplatan pristup internetu tako je omogućen u radijusu od oko 1000m od centra ovisno o fizikalnim utjecajima te o jačini prijemne antene, a u 2015. godini je u planu i širenje usluga te postavljanje novih Hotspot lokacija kako bi osigurali pokrivenost mrežom u gotovo svim dijelovima naselja.

Zahvaljujući Wi-Fi hotspot lokaciji, mještani, prvenstveno mladi, mogu jednostavnije digitalno komunicirati, a na mrežu mogu pristupati sa svojih mobilnih ili tablet uređaja. U radijusu gdje je mreža WiFi pod nazivom >Čačinci Internet< dostupna jednostavnom prijavom, korisnici mogu spojiti ugodno s korisnim te pristupiti internetu jednostavno, pouzdano i bez žice.

Brzina pristupa Internetu putem Wi-Fi hotspot-a znatno je veća od brzine tradicionalnog dial-up Internet pristupa koji se ostvaruje korištenjem telefonskog modema, ali ona će ovisiti i o broju korisnika koji istovremeno pristupaju Wi-Fi hotspot-u te aktivnostima koje korisnici obavljaju na mreži.