Povodom Dana državnosti na čačinačkim ribnjacima u organizaciji KHBL PTSP-a Čačinci i Zajednice UHBL PTSP-a RH održano je 4. natjecanje županijskih udruga članica Zajednice u ribolovu.
Nastupilo je 7 županijskih ekipa. Natjecanje je bilo pojedinačno po sektorima (A, B i C), najbolji pojedinac na stazi te ekipno.

REZULTATI:

SEKTOR „A“
1. Branko BURIĆ, grad Zagreb – 1325 g
2. Marinko TOLIĆ, Virovitičko-podravska županija – 1265 g
3. Vladimir BARULEK, Varaždinska županija – 1090 g

SEKTOR „B”
1 Ivica JELINIĆ, grad Zagreb – 2315 g
2. Zvonko PIELIĆ, Virovitičko-podravska županija – 2305 g
3 Željko RADIVOJ, Koprivničko-križevačka županija – 1960 g

SEKTOR „C”
1 Zdenko MALIŠ, Virovitičko-podravska županija – 3115 g,
ujedno najbolji pojedinac na stazi
2. Josip KUHAR, Varaždinska županija – 1285 g
3 Đuro SABADŠ, Vukovarsko-srijemska županija – 1195 g

EKIPNO:
1. UHBL PTSP Virovitičko-podravska županija 5 neg. bodova 6.685 g
2. UHBL PTSP grada Zagreba 8 neg. bodova 4.365 g
3. UHBL PTSP Varaždinska županija 10 neg. bodova 3.420 g