bezicni internet u čačincima

Usluga besplatnog interneta u Čačincima trenutno je isključena zbog radova na poboljšanju usluge i promjene operatera. Usluga će ponovo biti dostupna za predvidivo 15 dana.