Društveni život  u Čačincima odvija se kroz nekoliko, uglavnom športskih udruga, a to su:

  • Lovačko društvo “Fazan”, osnovano 1948.godine
  • Košarkaški klub “Mladost”,, osnovan 1981
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1928.godine
  • Udruga umirovljenika, osnovana 2001.godine
  • Boćarski klub “Paklenica”, Bukvik
  • Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava općine Čačinci     

 

Objava

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik Dobrovoljno vatrogasnog društva Čačinci, Mirko Mališ, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Izjava Načelnika o nepostojanju sukoba interesa