Društveni život u Čačincima odvija se kroz nekoliko, uglavnom športskih udruga, a to su:

 

 

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čačinci, Mirko Mališ, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.