Virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, na temelju članka 5. i 6. Odluke o stipendiji Virovitičko-podravske županije, raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2011/2012. Javni natječaj se raspisuje za dodjelu 10 stipendija Virovitičko-podravske županije iz sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2011/2012.. Tako će se dvije stipendije dodijeliti za prvu godinu sveučilišnog studija, a osam stipendija za drugu i više godine sveučilišnog studija. U slučaju da se na Javni natječaj za dodjelu stipendije za prvu, odnosno drugu ili višu godinu studija ne javi broj kandidata određen točkom I. stavak 2. ovog Javnog natječaja, stipendije se mogu preraspodijeliti, ali u ukupnoj kvoti stipendija određenoj ovim Javnim natječajem. Javni natječaj provodi Komisija za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije. Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije; da su redoviti studenti na visokim učilištima koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske te ispunjavaju uvjet prosječne ocjene i to: prosjek 4,0 u srednjoj školi – za studente 1. godine studija – prosjek 3,5 na studiju – za studente 2. i viših godina studija; da nisu kažnjavani za kaznena djela; da nisu korisnici koje druge stipendije ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

Pravo na izravnu dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije ostvaruje Najučenik Virovitičko-podravske županije četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja:

– ako u narednoj akademskoj godini upiše redovan studij,

– ako udovolji uvjetima iz točke IV. ovog natječaja,

– ako sudjeluje u Javnom natječaju za dodjelu stipendije.

Pravo na izravnu dodjelu stipendije ostvaruje dijete poginulog branitelja Domovinskog

rata ili dijete stopostotnog invalida Domovinskog rata:

– ako udovolji uvjetima iz točke IV., alineja 1., 3. i 4. ovog Javnog natječaja,

– ako sudjeluje u Javnom natječaju za dodjelu stipendije.

Pojedinačni mjesečni iznos stipendije utvrđuje se u iznosu od 800,00 kuna.Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr i u Virovitičkom listu. Prijava s potrebnim dokazima dostavlja se s naznakom “Javni natječaj za dodjelu stipendija” na adresu: Komisija za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica.

Detaljnije informacije uz cjelokupan tekst Javnog natječaja za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2011/2012., uz Odluku o deficitarnim zanimanjima, mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ ili informacije dobiti u Uredu za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije na telefon 033/638-122.