kune-poticajTomislav Tolušić, župan Virovitičko-podravske županije, na temelju članka 36. Statuta Virovitičko – podravske županije („Službeni glasnik“ broj 8/01, 1/07, 6/09, 10/09 i 03/10) i članka 12. Odluke o poticanju otvaranja novih i širenja postojećih poduzetničkih kapaciteta na području Virovitičko-podravske županije, Klasa: 311-01/11-01/01, Ur.broj: 2189/1-03/4-11-01, objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratnu potporu temeljem Odluke o poticanju otvaranja novih i širenja postojećih poduzetničkih kapaciteta na području Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Virovitičko-podravske županije u cilju poticanja otvaranja novih i širenja postojećih poduzetničkih kapaciteta na području Virovitičko-podravske županije. Korisnici bespovratnih sredstava po ovom projektu su trgovačka društva, obrti i zadruge registrirani kod nadležnog registarskog tijela sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.
Sredstva potpore namijenjena su za sljedeće projektne aktivnosti: Potpora za izradu projektne dokumentacije; Potpora poticanju kapitalnih ulaganja i uvođenje novih tehnologija.

Zahtjev za dodjelu sredstava županijske potpore razmatrati će Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu, a odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga nadležnog upravnog tijela donosi župan. Prednost pri dodjeli sredstava potpore imati će proizvodni pogoni. Obrasci zahtjeva i druga propisana dokumentacija koja čini njegov sastavni dio kao i cjelokupan tekst navedenog Javnog poziva, dostupni su u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica kao i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ odnosno na sljedećem linku (http://www.vpz.hr/whole.php?id=538).