Temeljem članka 7. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić u Čačincima (Službeni glasnik općine Čačinci broj 06/09) Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje poziv za upis djece u vrtić u Čačincima za 2015./2016. pedagošku godinu.

Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u tajništvu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
Popunjen Obrazac zahtjeva za upis predaje se u tajništvo Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
Zahtjev se podnosi u vremenu od 18. svibnja 2015. godine do zaključno 18. lipnja 2015. godine.

Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev:

– izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
– preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja,
– potvrde, uvjerenja rješenja o ostvarivanju bodova navedenih u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči vrtića u roku tri (3) dana nakon donošenja odluke Povjerenstva te na službenim web stranicama općine Čačinci.
Roditelji ili staratelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog upisa u roku od pet (5) dana od objave liste Povjerenstva za upise.