Načelnik: Alen Jurenac

Jedinstveni upravni odjel:

Pročelnica: Marija Vreš, dipl.oec.
Viša stručna suradnica: Tanja Beštek, oec.
Referentica za administrativne i opće poslove: Đurđica Vukušić

Komunalni poslovi:

voditelj: Stjepan Prelog
komunalni redar: Valter Pavlović

 

Općinski vijećnici

Ime i prezime Dužnost Politička stranka
Tomislav Tomić predsjednik općinskog vijeća HDZ
Kristina Krmpotić zamjenica predsjednika HDZ
Mirko Mališ vijećnik HDZ
Nikica Stanković vijećnik HDZ
Tamara Prelog vijećnica HDZ
Maja Jurlina vijećnica HDZ
Mario Lončar vijećnik HDZ
Manuela Mališ vijećnica HDZ
Mirjana Dadić-Kraljik vijećnica HDZ
Ivan Jerbić vijećnik SDP
Antonija Bušljeta vijećnica SDP
Branko Knežević vijećnik SDP
Željka Hat vijećnica SDP
Jelena Vučković vijećnica SDSS