Načelnik: Alen Jurenac

Jedinstveni upravni odjel:

Pročelnica: Marija Vreš, dipl.oec.
Viša stručna suradnica: Tanja Beštek, oec.
Referentica za administrativne i opće poslove: Đurđica Vukušić

Komunalni poslovi:

voditelj: Stjepan Prelog
komunalni redar: Valter Pavlović

 

Općinski vijećnici

Ime i prezimeDužnostPolitička stranka
Tomislav Tomićpredsjednik općinskog vijećaHDZ
Kristina Krmpotićzamjenica predsjednikaHDZ
Mirko MališvijećnikHDZ
Nikica StankovićvijećnikHDZ
Tamara PrelogvijećnicaHDZ
Maja JurlinavijećnicaHDZ
Mario LončarvijećnikHDZ
Manuela MališvijećnicaHDZ
Mirjana Dadić-KraljikvijećnicaHDZ
Ivan JerbićvijećnikSDP
Antonija BušljetavijećnicaSDP
Branko KneževićvijećnikSDP
Željka HatvijećnicaSDP
Jelena VučkovićvijećnicaSDSS