Načelnik: Mirko Mališ

Zamjenik načelnika: Alen Jurenac

Jedinstveni upravni odjel:

pročelnik: Marija Vreš
viši stručni suradnik: Tanja Beštek.oec,
referent za administrativne i opće poslove: Đurđica Nikšić

Komunalni poslovi:

voditelj: Stjepan Prelog
komunalni redar: Valter Pavlović

 

Općinski vijećnici

Ime i prezime Dužnost Politička stranka
Tomislav Tomić predsjednik općinskog vijeća HDZ
Davor Ileš dopredsjednik HDZ
Vlado Jurlina vijećnik HDZ
Damir Knežević vijećnik HDZ
Vladimir Držaić vijećnik HDZ
Petar Dadić vijećnik HDZ
Boris Dragošević vijećnik HDZ
Krunoslav Gerenčir vijećnik HDZ
Dragan Zubak vijećnik SDP
Branko Knežević vijećnik SDP
Ivan Jerbić vijećnik SDP
Slaviša Macanović vijećnik SDP
Goran Hat vijećnik HDSSB
Petar Preradović vijećnik predstavnik nacionalne manjine