Obavještavaju se sve osobe na listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog materijala za izgradnju kuća i slično za 2013. godinu da su dužne obnoviti svoje zahtjeve u 2014. godini i to najkasnije do 31.03.2014. godine.
Zahtjevi se mogu obnoviti u Uredu državne uprave u Orahovici, Franje Gavrančića 6, soba broj 20.

Zahtjev mogu podnositi i osobe koje ga do sada nisu podnijele.