Shvaćajući da je razvoj radno intenzivnih kultura najbolji način razvoja poljoprivrede, a uvažavajući činjenicu da je Virovitičko-podravska županija tradicionalno jedna od najvećih proizvođača voća i povrća, županija je u suradnji sa Zagrebačkom bankom dogovorila najpovoljnije kredite za razvoj poljoprivrede u Republici Hrvatskoj uz kamatnu stopo od samo 2,8 posto za krajnje korisnike i trenutačno je to najniža kamatna stopa u RH.
Kreditne linije namijenjene su za podizanje plasteničke proizvodnje voća i povrća, za podizanje novih trajnih nasada u voćarstvu, za podizanje zaštitnih mreža u voćarstvu kao i za daljnji razvoj proizvodnje meda na području Virovitičko-podravske županije. Godišnji kreditni potencijal je 20-ak milijuna kuna, rok otplate kredita od 5 do 7 godina, uz određeni grace period kao i uz fleksibilne bankarske uvjete. Suradnja sa Zagrebačkom bankom nastavit će se i u iduće četiri godine tako da će ukupni kreditni potencijal, koji će se moći plasirati na području Virovitičko-podravske županije, iznositi 80.000.000,00 kuna. Javni poziv za poljoprivrednike izaći će u Večernjem listu do kraja ožujka ove godine pa se pozivaju svi zainteresirani da se jave i iskoriste povoljna financijska sredstva.