Na temelju članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada općine Čačinci («Službeni glasnik» općine Čačinci, br. 01/03) i članka 43. Statuta općine Čačinci («Službeni glasnik» općine Čačinci, br. 01/21 i 01/23), Općinski načelnik općine Čačinci 22.04.2024. godine, donio je

ZAKLJUČAK o javnom pozivu za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja općine Čačinci

I

Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada općine Čačinci («Službeni glasnik» općine Čačinci, br.1/03), prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

  • fizičke ili pravne osobe i to:
  • načelnik općine,
  • vijećnici Općinskog vijeća,
  • trgovačko društvo i druge pravne osobe,
  • udruge građana,
  • vjerske zajednice,
  • humanitarne organizacije.

II

Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Zaključka da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja podnesu načelniku općine Čačinci do zaključno 06. svibnja 2024. godine.

III

Javna priznanja su:
1. PLAKETA – dodjeljuje se za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značaja za razvitak, ugled i promidžbu općine Čačinci,
2. ZAHVALNICA – dodjeljuje se za provedene pojedinačne akcije u oblasti socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa, pojedine akcije u okviru mjesnih odbora, humanitarne akcije te ostali društveni rad na volonterskoj osnovi, kao i zaštiti kulturne i prirodne baštine.

IV

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči općine Čačinci i službenoj web stranici općine Čačinci: www.cacinci.hr.