Akumulacija SeginacZapočeli su radovi na izgradnji dugo najavljivanog akumulacijskog jezera „Seginac“. Trenutno se izvode radovi na uređenju i utvrđivanju obale potoka Seginac i krčenju prostora na kojem će biti izgrađena brana.
Osnovna svrha poduzimanja zahvata izgradnje pregrade i akumulacije na vodotoku Seginac je zadržavanje ili akumuliranje vode uzvodno od pregrade, odnosno kontrola velikih voda unutar sliva i sprječavanje poplava nizinskog dijela. Akumulacija se nalazi na području općine Čačinci i grada Orahovice. Od ostalih namjena mogu se očekivati navodnjavanje, sport i rekreacija, ribogojstvo, ponekad vodoopskrba, a postoje i ekološki razlozi kao što je oplemenjivanje ili obogaćivanje malih voda tijekom sušnih razdoblja s ciljem očuvanja i zaštite flore i faune prisutne u vodotocima.

{gallery}seginac{/gallery}