Cesta Brezovljani-Rajino Polje

Započeti su radovi na modernizaciji lokalne prometnice LC 40063 Brezovljani Vojlovički – Rajino Polje u duljini 1350 metara.
Radove izvodi osječka tvrtka Gravia d.o.o., a ukupan iznos za izvršenje istih je 896.267,73 kuna.
Cjelokupnu modernizaciju financira općina Čačinci sa 25 % investicije i Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije sa 75 % investicije.
Izvoditelj radova obvezao se da će sve radove dovršiti do 15. 12. 2011. godine.

IMG_5285