Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV Općine Čačinci saziva 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 30.11.2023. godine (četvrtak) s početkom u 18 sati.

Sjednica će se održati u Društvenom domu Brezovljani Vojlovički.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Čačinci
3. Usvajanje Izvješća Turističke zajednice općine Čačinci o radu u 2022. godini,
4. Usvajanje Izvješća DVD Čačinci o radu u 2022. godini,
5. Usvajanje Izvješća Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica o radu u 2022. godini,
6. Razno.