Plan nabave 2018-03-16T13:57:42+00:00
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.
Icon
Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Icon
Postupak javne nabave izgradnje nerazvrstane ceste Ulica Franje Jusupa i Ulica Petra Svačića u Čačincima-dokumentacija
Icon
Izjava sukob interesa - Tanja Beštek
Icon
Izjava sukob interesa - Marija Vreš
Icon
Izjava sukob interesa - Senka Vranić
Icon
Izjava sukob interesa - Mirko Mališ
Icon
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za predmet nabave Izgradnja nerazvrstane ceste
Icon
Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Icon
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Icon
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16
Icon
Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Icon
Odluka o odabiru
Icon
Plan nabave roba, radova i usluga u Općini Čačinci u 2017. godini
Icon
Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2016. godinu
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
Icon
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini
Icon
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPĆINE ČAČINCI ZA 2016. GODINU
Icon
Plan nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2015. godinu