Plan nabave 2018-05-16T14:46:54+00:00

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čačinci objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Icon
Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Icon
4-Izjava sukob interesa - projektant
Icon
3-Izjava sukob interesa - čelnik naručitelja - načelnik Mirko Mališ
Icon
2c - Izjava sukob interesa - Đurđica Vukušić
Icon
2b -Izjava sukob interesa - Marija Vreš
Icon
2a - Izjava sukob interesa - Senka Vranić
Icon
1- Odluka o imenovanju clanova povjerenstva
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.
Icon
Postupak javne nabave izgradnje nerazvrstane ceste Ulica Franje Jusupa i Ulica Petra Svačića u Čačincima-dokumentacija
Icon
Izjava sukob interesa - Tanja Beštek
Icon
Izjava sukob interesa - Marija Vreš
Icon
Izjava sukob interesa - Senka Vranić
Icon
Izjava sukob interesa - Mirko Mališ
Icon
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za predmet nabave Izgradnja nerazvrstane ceste
Icon
Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Icon
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Icon
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika - EMV-1-16
Icon
Marija Vreš - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Stjepan Prelog - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Icon
Đurđica Vukušić - Izjava o nepostojanju sukoba interesa