Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Čačinci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

GREEN GARDEN j.d.o.o., Virovitica, Ulica poduzetnička zona II 18, OIB: 43640730253

Izjava sukob interesa – zamjenik čelnika – zamjenik načelnika Alen Jurenac

Izjava sukob interesa – čelnik naručitelja – načelnik Mirko Mališ

Icon

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Icon

Registar ugovora Javna nabava - 2019

Icon

Izmjene plana nabave roba, radova i usluga općine Čačinci za 2020. godinu

Icon

Plan nabave za 2020. godinu

Icon

Energetska obnova sportskog doma u Čačincima-projektna dokumentacija

Icon

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu


Icon

Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Icon

4-Izjava sukob interesa - projektant

Icon

3-Izjava sukob interesa - čelnik naručitelja - načelnik Mirko Mališ

Icon

2c - Izjava sukob interesa - Đurđica Vukušić

Icon

2b -Izjava sukob interesa - Marija Vreš

Icon

2a - Izjava sukob interesa - Senka Vranić

Icon

1- Odluka o imenovanju clanova povjerenstva

Icon

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Icon

Postupak javne nabave izgradnje nerazvrstane ceste Ulica Franje Jusupa i Ulica Petra Svačića u Čačincima-dokumentacija

Icon

Izjava sukob interesa - Tanja Beštek