Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 31.01.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 17 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Čačinci
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Čačinci
4. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Čačinci za 2022. godinu
5. Razno