grbcac.pngU srijedu 23. prosinca 2009. godine održana je èetvrta sjednica Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci. Nakon usvajanja dnevnog reda:

1. Aktualni sat,

2. Usvajanje zapisnika sa treæe sjednice Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci,

3. Izmjene i dopune proraèuna opæine Èaèinci za 2009. godinu,

4. Usvajanje Proraèuna za 2010. godinu,

5. Donošenje odluke o dodjeli studentskih stipendija,

6. Donošenje Odluke o poèetku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podruèju opæine Èaèinci,

7. Izmjene i dopune Odluke o granicama naselja Èaèinci, Paušinci i Vojlovica,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju stana u vlasništvu opæine Èaèinci, na adresi Trg dr. Franje Tuðmana 1, u najam

9. Razno.

…i odraðene prve toèke vijeænik HSS-a napustio je sjednicu nezadovoljan nedopuštanjem postavljanjem pitanja tijekom aktualnog sata iako nije poštivao odrebe Poslovnika Opæinskog vijeæa opæine Èaèinci i pitanja prijavio pismenim putem do poèetka sjednice.

Izmjene i dopune proraèuna opæine Èaèinci za 2009. godinu prihvaæene su uz tri glasa protiv vijeænika oporbe, dok je proraèun za 2010. godinu prihvaæen uz dva glasa protiv i jedan suzdržan.

Ostale odluke usvojene su jednoglasno i moæi æe se naæi na ovim stranicama u izborniku dokumentacija.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]