eko

Vaši otpadni električni i elektronički uređaji (EE otpad) kao npr. hladnjaci, perilice, bojleri, štednjaci, televizori, radio-aparati, telefoni, pisači, kopirni i fax uređaji, videorekorderi,računala i sl. odnosno svi uređaji koji rade na struju i baterije, sadrže komponente koje su opasne po Vaše zdravlje i okoliš. Zbog svojih opasnih svojstava EE otpad se mora odlagati i sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada i ne smije završiti kao komunalni ili glomazni otpad.

Besplatan odvoz EE otpada možete naručiti:
– pozivom na besplatni telefon 0800 444 110
– prijavom na web stranici www.eeotpad.com

Vaše stare uređaje će na području Vaše županije besplatno odvesti iz Vašeg kućanstva, ureda ili radionice FLORA-VTC d.o.o., nacionalni koncesionar ovlašten od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te će isti biti preuzeti i reciklirani na zakonom propisani način.
Predajom otpadnih električnih i elektroničkih uređaja samo ovlaštenom sakupljaču sačuvati ćemo naš grad od opasnih onečišćenja, očuvati okoliš i zdravlje ljudi.

Preuzmite promotivni letak