U organizaciji ŠRU «Klen» Èaèinci provedena je akcija èišæenja terena oko ribnjaka na ulazu u Èaèince. Akciji su se odazvali èlanovi ŠRU «Klen» Èaèinci i  Kluba branitelja lijeèenih od PTSP-a koji su zajednièkim snagam okrèili kanal koji opskrbljuje ribnjake vodom te tako nastavili s radovima koji su zapoèeli prošle godine, a sve u cilju vraæanja starog sjaja èaèinaèkih ribnjaka. Protekle godine opæina Èaèinci i Hrvatske vode uložili su preko 300.000,00 kn za ureðenje samih ribnjaka i odvodnih kanala, dok se ove godine kroz rad èlanova ribièke i ostalih udruga sa podruèja opæine pristupa ureðenju okoliša i dovodnih kanala, te poribljavanje ribnjaka.

{mbox:akcija2.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija}{mbox:akcija4.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija}{mbox:akcija6.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija}{mbox:akcija3.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija}{mbox:akcija1.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija}{mbox:akcija5.jpg group=Radnaˍakcija title=Radnaˍakcija} [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]