ImageŽupan Virovitièko-podravske županije, Tomislav Tolušiæ, uz nazoènost proèelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitièko-podravske županije Vesne Šerepac, posjetio je Opæinu Èaèinci gdje je održao radni sastanak s naèelnikom Opæine Mirkom Mališem, predsjednikom Opæinskog vijeæa Èaèinci Miroslavom Bunetom te izvoðaèima radova i nadzornim inženjerom na novoj sportskoj dvorani koja se nalazi pri Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Èaèincima. Tom prigodom je župan Tolušiæ obišao radove na novoj sportskoj dvorani. U prigodi sastanka, izvoðaèi radova su podcrtali kako æe Sportska dvorana u Èaèincima biti završena do 16. travnja ove godine, kada æe ona, povodom Dana opæine biti dana na korištenje uèenicama i svim stanovnicima Èaèinaca. Podsjetimo, temeljni kamen za školsku sportsku dvoranu A. G. Matoša u Èaèincima, u travnju prošle godine godine, položio je ministar Petar Èobankoviæ [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]