Pomozimo im!

Pomozimo im!

Opæina Èaèinci pokrenula je humanitarnu akciju za pomoæ u rješavanju stambenog pitanja za obitelj Tutiæ iz Èaèinaca.
Obitelj Tutiæ, majka obitelji koja je gluhonijema i nesposobna za zapošljavanje, kæi srednjoškolka i sin osnovnoškolac žive u gotovo neljudskim uvjetima, u ruševnoj kuæici bez osnovnih uvjeta za život, a koja ujedno niti nije njihovo vlasništvo.
Opæina Èaèinci je u nekoliko navrata, kako samostalno tako i kroz pomoæ udruga sa podruèja opæine, 3d vr glasses pomagala nesretnoj obitelji u olakšavanju i rješavanju životnih problema.
Kako je prostor u kojem obitelj Tutiæ obitava u vrlo lošem stanju i svakog trena mu prijeti urušavanje Opæina Èaèinci pomogla je obitelji u otkupu stambenog prostora u Èaèincima kako bi im se osigurao minimum uvjeta za život.
Otkupljeni prostor potrebno je dodatno urediti i opremiti, te Vas molimo da u okviru svojih moguænosti pomognete u graðevinskom materijalu, novèanim ili materijalnim sredstvima ili pomoæi pri ureðenju prostora i na taj naèin sudjelujete u ovoj humanitarnoj akciji i obradujete obitelj Tutiæ kojoj je pomoæ prijeko potrebna.

Za sve detalje molimo da se javite u Opæinu Èaèinci na broj telefona 033/684-212 i fax 033/400-337.

S poštovanjem,

Naèelnik,
Mirko Mališ, ing.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]