Gorska služba spašavanja stanica Orahovica obišli su najstarije mještane potpapučkih sela općine Čačinci

U suradnji sa djelatnicima Programa za pomoć u kući starima i nemoćnima općine Čačinci Gorska služba spašavanja stanica Orahovica obišli su najstarije mještane potpapučkih sela općine Čačinci.
Nakon obilnih količina snijega koji je napadao na našem području ekipa HGSS –a pristupila je čišćenju snijega u kućanstvima starih i nemoćnih ljudi kako bi im stvorila normalne uvjete za život.

„Njihov doprinos u akcijama spašavanja građana iz najtežih situacija odavno je poznat, kao i ovaj nadasve plemenit čin  čišćenja snijega i cijepanja drva  starijim  ljudima u izoliranim dijelovima općine.“ – izjavila je Marijana Jurlina voditeljica Programa za stare i nemoćne općine Čačinci.

„Ova humana akcija samo je jedna u nizu te će članovi HGSS-a i dalje sukladno vremenskim uvjetima i situaciji na terenu stajati građanima na raspolaganju i brinuti se za njihovu sigurnost.“ – rekao je Časlav Sikora, pročelnik HGSS Stanice Orahovica.

{gallery}gss{/gallery}