Izgradnja vodovoda u Paušincima

Naselje Paušinci do sada nije imalo izgrađen vodoopskrbni sustav već je opskrba vodom riješena putem kopanih, rjeđe bušenih bunara koji zahvaćaju prvi vodonosni horizont čija je voda podložna onečišćenju s površine te je u cilju rješavanja vodoopskrbe stanovništva naselja pokrenut projekt izgradnje vodovoda.
Prošle godine započeti su radovi na spomenutom projektu, a isti su nastavljeni u proljeće ove godine te se trenutno obavljaju završni radovi.
Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi cca 2.000.000,00 kn, a financira se iz sredstava Hrvatskih voda i proračuna općine Čačinci.