Na temelju članka 1. i 10.a, stavak 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90 i 27/93.), Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86.12. i 94/13.) i čl. 40. Statuta općine Čačinci (Službeni glasnik općine Čačinci 01/13), načelnik Općine Čačinci, 23.02.2015. godine, objavljuje javni poziv za prikupljanje prijedloga za financiranje javnih potreba u sportu i kulturi općine Čačinci za 2015. godinu.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba iz područja sporta za 2015. godinu.Natječaj se javno objavljuje na na web stranici Općine : www.cacinci.hr

Javne potrebe u sportu financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa za općinu Čačinci.

Prijedlog Javnog poziva KULTURA

Prijedlog Javnog poziva SPORT

Obrazac proračuna projekta

Obrazac proračuna projekta 1

Obrazac prijave programa udruga i organizacija iz područja kulture

Obrazac prijave programa udruga i organizacija iz područja sporta