Na temelju članka 43. Statuta Općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci broj: 01/21.) i članka 6. Programa poticanja poduzetništva Općine Čačinci za 2022. godinu, („Službeni glasnik“ općine Čačinci broj: 04/22.), Općinski načelnik Općine Čačinci objavljuje

Javni poziv za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru za 2022. godinu

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Općine Čačinci za troškove korištenja poslovnog prostora Mreže poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., za 2022. godinu.

Više na poveznici: