Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuje Nacrta prijedloga Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Čačinci, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 08. svibnja 2019. godine.
Primjedbe na Nacrt odluke na propisanom obrascu, mogu se slati na e-mail adresu: opcina.cacinci@vt.t-com.hr, s naznakom Savjetovanje

Nacrt odluke može se pogledati ovdje:

Icon
Nacrt prijedloga Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Čačinci
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalna naknada