Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, članka 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, KLASA:112-01/21-01/01, URBROJ:2189-93-21-1 od 26.siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

  • odgajatelj (ice) – 3 izvršitelja
  • domar – 1 izvršitelj
  • logoped – 1 izvršitelj

Uvjete natječaja i ostalu dokumentaciju vezanu za natječaj možete preuzeti u nastavku: