Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća općine Čačinci, Tomislava Tomića, uz nazočnost načelnika općine, Mirka Mališa i zamjenika načelnika, Alena Jurenca, 21. studenog 2014. godine, u prostorijama općine Čačinci održana je 8. sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice i aktualnog sata, vijećnici su jednoglasno usvojili četiri Odluke koje su se našle na dnevnom redu. Tako su usvojene nova Odluka o dimnjačarskoj službi (usklađena je sa Odlukom o komunalnom gospodarstvu te su jasnije definirani prava i obveze pružatelja i primatelja dimnjačarske usluge), Odluka  o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavanoica na području općine Čačinci (definirana su mjesta i uvjeti te prava i obveze prilikom prodaje roba izvan prodavaonica), Odluka o određivanju mrtvozornika za područje općine Čačinci te Odluka o dodjeli poslova obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (Poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Čačinci dodjeljuju se trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, komunalnoj tvrtki čiji je osnivač i suvlasnik općina Čačinci).