Na temelju članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva  11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 03.03.2023. godine (petak) s početkom u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o visini naknade za korištenje mrtvačnice na području Općine Čačinci
3. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju kupnje i gradnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Čačinci
4. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta
5. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Čačinci
6. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj do visine vrijednosti darovane nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
7. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
8. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta
9. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Čačinci za 2023. godinu
10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.godinu
11. Donošenje Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
12. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni naziva ulice u Slatinskom Drenovcu
13. Usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Čačinci za 2022. godinu,
14. Razno