Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 01/13), s a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci

za 24.06.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 20 sati

Sjednica će se održati u vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća

2.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci za 2018. godinu
a) Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Čačinci za 2018. godinu
b) Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Čačinci
za 2018. godinu
c) Izvješće o ostvarenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
d) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava ostvarenih prodajom i zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za 2018. godinu
e) Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Općine Čačinci za 2018. godinu
g) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Čačinci za 2018. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima Općine Čačinci za 2018. godinu

3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata Proračuna općine Čačinci za 2018. godinu

4. Izmjene i dopune proračuna općine Čačinci za 2019. godinu,

5. Odluka o komunalnom doprinosu na području općine Čačinci,

6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi,

7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine,

8. Razno.