Na temelju čl. 55. Poslovnika Vijeća općine Čačinci („Službeni glasnik“ broj 05/09 i 02/10),  predsjednik općinskog vijeća saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća općine Čačinci za  21.03.2014. godine (petak) u 20 sati.
Sjednica će se održati u  vijećnici općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Aktualni sat,
  2. Usvajanje zapisnika sa 3. i 4.  sjednice Općinskog vijeća općine Čačinci,
  3. Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama,
  4. Donošenje odluke o izboru izvođača za provođenje usluge deratizacije na području općine Čačinci,
  5. Donošenje odluke o dodjeli priznanja općine Čačinci,
  6. Razno