Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čačinci (»Službeni glasnik« općine Čačinci, br. 01/21), predsjednik OV općine Čačinci saziva 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čačinci za dan 26.04.2022. godine (utorak) s početkom u 19 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Čačinci.

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
3. Davanje Suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2021.g.
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g. za općinu Čačinci
6. Donošenje Etičkog kodeksa članova Općinskog vijeća i drugih nositelja političkih dužnosti općine Čačinci
7. Donošenje Odluke o imenovanju etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa članova Općinskog vijeća i drugih nositelja političkih dužnosti općine Čačinci
8. Donošenje Odluke o imenovanju vijeća časti za praćenje primjene Etičkog kodeksa članova Općinskog vijeća i drugih nositelja političkih dužnosti općine Čačinci
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica
10. Donošenje Odluke o osnivanju Turističke zajednice Vrata Papuka
11. Razno