Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije,

KLASA:920-11/15-01/04, URBROJ:2189/1-03/5-15-18 od 19. kolovoza 2015. godine, proglašena je elementarna nepogoda suša za područje cijele Virovitičko-podravske županije osim općine Crnac te na osnovu iste, Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području općine Čačinci upućuje slijedeći


POZIV

 

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači na području općine Čačinci da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – suše, proglašene 19. kolovoza 2015. godine.
Prijava štete vršit će se u prostorijama općine Čačinci, počevši od  21. kolovoza  zaključno sa 04. rujna 2015. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
Šteta se prijavljuje na svim poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima.

Uz prijavu obavezno priložiti:

  • obrazac LIST A i B iz Upisnika o prijavi kultura za 2015. g. iz kojih su vidljive k.č. za koje se prijavljuje šteta;
  • kopiju police osiguranja, ukoliko  je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina;

ukoliko podnositelji nisu podnijeli zahtjev za potporu, priložiti:

  • posjedovni list za čestice na kojima se nalaze nasadi ili poljoprivredne kulture za koje se podnosi prijava,
  • osobna iskaznica, OIB i broj računa
  • kopiju police osiguranja, ukoliko  je izvršeno osiguranje poljoprivrednih površina

Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
općine Čačinci