Temeljem članka 7. Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić u Čačincima (Službeni glasnik općine Čačinci broj 06/09) Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje


POZIV
za upis djece u vrtić u Čačincima za 2019./2020. pedagošku godinu

 

 1. Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u tajništvu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
 2. Popunjen Obrazac zahtjeva za upis predaje se u tajništvo Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 3, Čačinci.
 3. Zahtjev se podnosi u vremenu od 15. svibnja 2019. godine do zaključno 15. lipnja 2019. godine.
 4. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev:
  • izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja,
  • potvrde, uvjerenja rješenja o ostvarivanju bodova navedenih u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.
 5. Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči vrtića u roku tri (3) dana nakon donošenja odluke Povjerenstva te na službenim web stranicama općine Čačinci.
 6. Roditelji ili staratelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog upisa u roku od pet (5) dana od objave liste Povjerenstva za upise.
 7. Za djecu koja su već upisana u Vrtić, a žele ga pohađati i dalje, roditelji su dužni doći u tajništvo Škole potpisati Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA U DJEČJI VRTIĆ ČAČINCI

Icon
Poziv za upis djece u Vrtić
Icon
Zahtjev za upis u vrtić
Icon
Zahtjev za produljenje korištenja usluga dječjeg vrtića 2019/2020.