Icon

Nacrt Odluke o komunalnom redu-savjetovanje sa javnošću

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalni red

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - paušalno oporezivanje

Icon

Nacrt odluke o paušalnom oporezivanju po krevetu za robinzonski smještaj

Icon

Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - komunalna naknada

Icon

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

Icon

Prijedlog prostornog plana općine Čačinci

Icon

PPOUČ - obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti

Icon

Izvještaj o provedenom savjetovanju - način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Icon

Nacrt - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Icon

Izvještaj o provedenom savjetovanju-miješani otpad

Icon

Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čačinci