Icon
Nacrt Odluke o komunalnom redu-savjetovanje sa javnošću
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti-komunalni red
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - paušalno oporezivanje
Icon
Nacrt odluke o paušalnom oporezivanju po krevetu za robinzonski smještaj
Icon
Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti - komunalna naknada
Icon
Nacrt odluke o komunalnoj naknadi
Icon
Prijedlog prostornog plana općine Čačinci
Icon
PPOUČ - obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti
Icon
Izvještaj o provedenom savjetovanju - način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Icon
Nacrt - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Icon
Izvještaj o provedenom savjetovanju-miješani otpad
Icon
Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čačinci